trainingsfilosofie

______

In onze programma’s staat de mens, persoonlijkheid en gedrag centraal. Onze aanpak is erop gericht om de individuele kwaliteiten te mobiliseren. Want focus op sterke eigenschappen geeft vertrouwen en zorgt voor bereidheid om nieuwe benaderingen te willen ontdekken. Ons uitgangspunt is het positieve mensbeeld, want een positieve uitstraling wordt door anderen herkend en overgenomen. Vanuit deze benadering leren we deelnemers om de ander in hun communicatie positief te beïnvloeden en zo de ander te winnen voor hun ideeën.

Belangrijke elementen van onze trainingsaanpak zijn:

 • Verticale borging: ook de leidinggevenden van de deelnemers worden betrokken, zodat zij bekend zijn met de concepten, het goede voorbeeldgedrag tonen en de deelnemers in de praktijkperioden effectief kunnen coachen.
 • Starten met een ‘nulmeting’
 • 70-80% van de trainingstijd oefenen.
 • Trainingsdagen gefaseerd in de tijd. Na iedere trainingsdag maakt iedere deelnemer een persoonlijk actieplan om de lessen in de werkpraktijk te brengen.
 • Praktijkverslag bij eerstvolgende trainingsdag: in het bijzijn van de leidinggevende presenteert de deelnemer de acties en ervaringen in de afgelopen periode.
 • Trainingen worden ondersteund door een digitaal leerplatform, waarin deelnemers opdrachten en een naslagwerk vinden.
 • Afsluiten met een ‘éénmeting’: in hoeverre is de deelnemer meetbaar beter geworden? In hoeverre heeft de deelnemer meetbaar de trainingsdoelstellingen bereikt?

management training

______

programma voor managers van teams
 • Een zesdaagse management training
 • Voorbereiding van de trainingsdagen
 • Werkboeken en trainingsmateriaal

De training is gebaseerd op de doelstellingen van de onderneming en die van de deelnemers. Tijdens de training refereren wij voortdurend aan persoonlijke praktijk situaties en ervaringen. Wij dagen de deelnemers uit om zelf keuzes te maken tot persoonlijke groei. Dit biedt hen de gelegenheid om hun unieke potentieel maximaal te ontplooien.

klantgerichte communicatie

______

programma voor iedereen die de klant
positief kan beïnvloeden
 • Een vijfdaagse training klantgerichte communicatie ‘De kracht van positief beïnvloeden’
 • Voorbereiding van de trainingsdagen
 • Werkboeken en trainingsmateriaal

In ons dagelijks contact met anderen willen wij mensen winnen voor onze inzichten en ideeën. Hoe kunnen wij anderen positief beïnvloeden, zodanig dat ze onze voorstellen, diensten en producten van ons willen kopen? Cruciaal voor succes hierbij is dat wij anderen met een positieve instelling benaderen.

directie programma

______

programma voor managers van managers
 • Een zevendaags programma voor directieleden/ C- level managers, inclusief een tweedaagse ‘startconferentie’
 • Collegiale consultatie
 • Ontmoeting met directieleden van andere bedrijven
 • Bedrijfsbezoeken
 • Persoonlijk intakegesprek, persoonlijke coaching

 

Onderzoek toont aan dat er meer nodig is voor innovatiesucces

Nieuwe verdienmodellen en nieuwe producten en diensten vragen vooral ook om vernieuwend leiderschap, flexibele organisatievormen, nieuwe vaardigheden van medewerkers en slimmere manieren van samenwerken. Deze ‘sociale innovatie’ is volgens onderzoek verantwoordelijk voor maar liefst 75% van het innovatiesucces.

Uit de gesprekken met haar relaties komt Enurgey tot de conclusie dat directie en managers in hun management praktijk voor de uitdaging staan:

“Hoe deze ‘sociale innovatie’ daadwerkelijk succesvol te implementeren?”

Tijdens het programma ligt de focus op het vergroten van je effectiviteit als leider en hoe je in deze rol je ambities realiseert. Daarmee breng je zowel jezelf als ook je organisatie op een hoger plan.

meer informatie over onze programma’s en trainingen