Algemene voorwaarden Open Trainingen Enurgey

 

Wij verplichten ons:

 • De training consequent af te stemmen op de doelstellingen die wij zijn overeengekomen.
 • De trainingsdeelnemers individueel te trainen, rekening houdend met hun reële mogelijkheden.
 • Tot een voor alle deelnemers op de praktijk afgestemde, stimulerende en motiverende trainingsvorm.
 • Tot strikte geheimhouding zowel naar de opdrachtgever als naar derden.
 • Eenmaal vastgelegde data na te komen, behalve in geval van overmacht.

 

Onze opdrachtgevers verplichten zich:

 • Om afmeldingen schriftelijk door te geven. Bij afmeldingen tot 30 dagen voor het begin van de training moet 50% van het honorarium betaald worden. Bij afmeldingen binnen een maand moet het gehele honorarium betaald worden. Bij externe trainingen kan een vervangende deelnemer worden gestuurd.
 • Geen trainingsmateriaal of delen daaruit zonder onze schriftelijke toestemming op enigerlei wijze te reproduceren.

 

Verder komen wij overeen:

 • Dat veranderingen of aanvullingen van deze voorwaarden slechts gelden na onze schriftelijke bevestiging.
 • Dat bij eventuele meningsverschillen de Nederlandse rechtspraak zal gelden.

 

Belangrijke aanwijzing:

 • Omdat het succes van trainingen mede wordt beïnvloed door het synergie-effect van de groep, behouden wij ons het recht voor bij te weinig deelnemers de training niet door te laten gaan.
 • Een training heeft het beste resultaat als de deelnemers alle trainingsdagen volgen. Er bestaat geen recht op vervanging van trainingsdagen waaraan men niet heeft deelgenomen.
 • Een deelnemer kan één trainingsdag verzuimen. Bij verzuim van een tweede dag kan de training niet worden voortgezet.

 

Betaling:

 • De factuur, welke gelijktijdig met het voorbereidend lesmateriaal wordt verzonden, dient op de eerste trainingsdag betaald te zijn.