Privacy statement Enurgey

Ons website-adres is: https://enurgey.nl

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke privacygevoelige gegevens oftewel Persoonsgegevens wij verwerken (opslaan, verzamelen, gebruiken, etc) en met welk doel.

Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Laatste update: 2 januari 2024


Enurgey acht de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw persoonsgegevens van groot belang. Daarom worden persoonsgegevens door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd.


Doelstelling verwerking persoonsgegevens

Wij bieden via enurgey.nl de mogelijkheid om te vragen om ‘Meer info’ middels een contactformulier. In dit formulier worden diverse gegevens gevraagd om uw aanvraag in behandeling te nemen. U kiest zelf welke gegevens u daarbij verstrekt.

De volgende persoonsgegevens worden op contactformulieren gevraagd:

  • voornaam en achternaam, e-mailadres
  • telefoonnummer (niet verplicht)

Voor marketing- en communicatie doeleinden willen wij relevante content via verschillende kanalen met u communiceren en gebruiken persoonsgegevens om uw vragen te beantwoorden en de inhoud aan te passen aan uw interesses.

Daarnaast kan Enurgey uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst voor een dienst of product.


Persoonsgegevens

Enurgey kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruikmaakt van onze diensten en/of producten en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website enurgey.nl verstrekt.

Enurgey kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • uw voor- en achternaam
  • uw telefoonnummer
  • uw e-mailadres

Van klanten verwerken wij daarnaast betaal- en factureringsgegevens en gegevens m.b.t. het afnemen van onze dienstverlening.

Persoonsgegevens worden alleen bewaard na uw toestemming. Geeft u geen toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens, dan kan Enurgey het product of de dienst mogelijk niet leveren, afhankelijk van de aard van het product of dienst.


Bewaartermijnen

Enurgey bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een half jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.


Verstrekking aan derden

Persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze site kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.


Cookies

Op de site enurgey.nl wordt gebruik gemaakt van cookies. Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes die uw computer, tablet of mobiele telefoon ontvangt als u een website bezoekt. In deze cookies wordt informatie over uw websitebezoek bijgehouden. Bij uw volgende bezoek met hetzelfde apparaat wordt de informatie in dit tekstbestand geraadpleegd, zodat wij u kunnen herkennen. Op deze wijze maken wij het bezoek aan enurgey.nl gebruiksvriendelijker.

Via een pop-up vragen wij je akkoord te gaan met het gebruik van cookies.
Wilt u toch liever geen gebruik maken van cookies dan kunt u deze op elk gewenst moment uitzetten of verwijderen via uw browser.


Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.


Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.


Onze contactgegevens

Mail ons info@enurgey.nl

Middelweg 6d
5253 CE Nieuwkuijk
Tel: +31 (0)85 5002552