trainingsfilosofie

______

In onze programma’s staat de mens, persoonlijkheid en gedrag centraal. Onze aanpak is erop gericht om de individuele kwaliteiten te mobiliseren. Want focus op sterke eigenschappen geeft vertrouwen en zorgt voor bereidheid om nieuwe benaderingen te willen ontdekken. Ons uitgangspunt is het positieve mensbeeld, want een positieve uitstraling wordt door anderen herkend en overgenomen. Vanuit deze benadering leren we deelnemers om de ander in hun communicatie positief te beïnvloeden en zo de ander te winnen voor hun ideeën.

Belangrijke elementen van onze trainingsaanpak zijn:

  • Verticale borging: ook de leidinggevenden van de deelnemers worden betrokken, zodat zij bekend zijn met de concepten, het goede voorbeeldgedrag tonen en de deelnemers in de praktijkperioden effectief kunnen coachen.
  • Starten met een ‘nulmeting’
  • 70-80% van de trainingstijd oefenen.
  • Trainingsdagen gefaseerd in de tijd. Na iedere trainingsdag maakt iedere deelnemer een persoonlijk actieplan om de lessen in de werkpraktijk te brengen.
  • Praktijkverslag bij eerstvolgende trainingsdag: in het bijzijn van de leidinggevende presenteert de deelnemer de acties en ervaringen in de afgelopen periode.
  • Trainingen worden ondersteund door een digitaal leerplatform, waarin deelnemers opdrachten en een naslagwerk vinden.
  • Afsluiten met een ‘éénmeting’: in hoeverre is de deelnemer meetbaar beter geworden? In hoeverre heeft de deelnemer meetbaar de trainingsdoelstellingen bereikt?

meer informatie over onze programma’s en trainingen