consulting

______

Om veranderingen te bewerkstelligen is het essentieel dat, naast verandering in gedrag en vaardigheden, ook de visie en de doelstellingen van het management helder zijn en er breed draagvlak voor is in de organisatie.

trainingdeelnemers

Onze consulting activiteiten zijn erop gericht om ‘maatwerk’ trainingen mogelijk te maken. We verdiepen ons vooraf in uw strategische doelstellingen voor het programma en vertalen deze naar herkenbare situaties voor de deelnemers.

Enurgey heeft bovendien een groot aantal klanten geholpen hun visie, missie en strategie glashelder te krijgen en deze te vertalen naar SMART doelstellingen en activiteiten voor de belangrijkste disciplines en teams in de organisatie.

Lees verder over trainingen
Lees verder over coaching