consulting

visie en strategie

______

Om veranderingen te bewerkstelligen is het essentieel dat, naast verandering in gedrag en vaardigheden, ook de visie en de doelstellingen van het management helder zijn en er breed draagvlak voor is in de organisatie.

trainingsfilosofie

aanpak

______

In onze programma’s staat de mens, persoonlijkheid en gedrag centraal. Onze aanpak is erop gericht om de individuele kwaliteiten te mobiliseren. Want focus op sterke eigenschappen geeft vertrouwen en zorgt voor bereidheid om nieuwe benaderingen te willen ontdekken.

coaching

reviews, meetings

______

Leidinggevenden spelen een cruciale rol in het behalen van bedrijfsresultaten. Door duidelijk te zijn in verwachtingen, door gestructureerd de voortgang in het werk te bespreken,  door actief competenties te ontwikkelen, door goede, motiverende team meetings te organiseren. De consequente wijze waarop de leidinggevende dit doet en de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling bij de medewerker laat maken ‘het verschil’.

 

If everyone moves forward together,
success takes care of itself.

Henri Ford

meer weten over onze aanpak