Sitech

Sitech

levert een compleet en innovatief pakket aan onderhoudsdiensten aan de chemische procesindustrie, waarmee chemische producenten de maximale opbrengst uit hun installaties kunnen halen. Sitech levert in overleg met de klant onderhoudsdiensten, voert verbeteringen door in de productieprocessen, organiseert ‘turnarounds’ en kan desgewenst zelfs de productie uitvoeren.

 

Enurgey interventie bij Sitech:

 • Organiseerde het programma Leiderschap en Gedrag, gericht op een betere verbinding tussen leiding en werkvloer, verduidelijking van prioriteiten, meer aandacht waardering voor goede prestaties, stimuleren op gewenst gedrag en aanspreken op ongewenst gedrag, een open cultuur, ruimte voor initiatief.
 • Hielp de ambitie te formuleren en hiervoor draagvlak en commitment te krijgen binnen het SitechManufacturing MT en bij de afdelingsmanagers.
 • Ondersteunde managers bij het opstellen van hun afdelingsplannen, formuleren van SMART doelen en activiteiten.
 • Versnelde de opstart van het AssetHealth Centre.
 • Coachte de managers bij het implementeren van hun afdelingsplannen.

AVEX

AVEX

helpt klanten met effectieve communicatie- en wayfinding oplossingen, met behulp van audiovisuele apparatuur en IT hard- en software.. Als marktleider is AVEX bijvoorbeeld betrokken bij de digitalisering van de Nederlandse Rechtspraak en inrichting van boardrooms en kantoorgebouwen met state-of-the-art communicatiemogelijkheden. AVEX ondersteunt de organisatie van spraakmakende events zoals het ABN AMRO tennistoernooi en het KLM open. AVEX heeft vestigingen in Nederland, België en het Verenigd Koninkrijk.

 

Enurgey interventie bij AVEX:

 • Hielp het Directieteam de ambitie te formuleren en hiervoor draagvlak en commitment te krijgen binnen AVEX.
 • Trainde en coachte het AVEX Middle Management, om afdelingsplannen te maken en te implementeren waarmee de ambitie werd onderbouwd. Stimuleerde met de trainingen een cultuur van initiatief en verantwoordelijkheid nemen op de werkvloer.
 • Trainde het sales team in consultative selling en ondersteunde het sales management proces.

Geostick

Geostick

is marktleider in Nederland op het terrein van zelfklevende etiketten. Het bedrijf bedient allerlei klanten onder meer in de verfindustrie, chemische en olie-gerelateerde industrie. Geostick verzorgt bijvoorbeeld de etikettering van belangrijke Akzo verfmerken met behulp van innovatieve digitale druktechniek. Deskundigheid, kwaliteit, exacte kleurstelling en snelle levering zijn kernkwaliteiten van Geostick.

 

Enurgey interventie bij Geostick:

 • Heeft een structuur geïntroduceerd voor een organisatorische aanpassing van de outside en inside sales afdelingen. De medewerkers zijn getraind in de uitvoering van hun nieuwe rol. Enurgey heeft een aantal ‘tools’ ontwikkeld ter begeleiding van het werkproces, zoals de klantenkaart en scripts voor gesprekken.
 • Begeleiding van accountmanagers bij opstellen van een verkoopplan.
 • Heeft het MiddleManagement Team getraind in leiderschap en gedrag, om de verantwoordelijkheid te gaan nemen voor een goede operationele gang van zaken.
 • Borgt de implementatie door de Directie en leidinggevenden te leren hoe ze de voortgang moeten monitoren en coachen.