it doesn’t make sense to hire smart people…

“and tell them what to do; we hire smart people so they can tell us what to do” [Steve Jobs] Innovatieve ondernemingen verruilen de traditionele productie- en informatiewerker voor de kenniswerker. Vanwege hun waardevolle kennis zijn kenniswerkers betrokken bij een variëteit aan activiteiten, zoals productontwikkeling, procesvernieuwing, marketing en managementtaken.