“and tell them what to do; we hire smart people so they can tell us what to do”

[Steve Jobs]

Innovatieve ondernemingen verruilen de traditionele productie- en informatiewerker voor de kenniswerker. Vanwege hun waardevolle kennis zijn kenniswerkers betrokken bij een variëteit aan activiteiten, zoals productontwikkeling, procesvernieuwing, marketing en managementtaken.

Deze tendens wordt ondersteund door een groeiend aantal medewerkers met een hoog opleidingsniveau. Als gevolg daarvan worden traditionele structuren minder levensvatbaar, niet alleen omdat ze flexibiliteit ontberen, maar ook vanwege de veranderende professionele behoeften van potentiële kenniswerkers.

De succesvolle implementatie van wat we hier slimmer werken noemen is met name bepaald door de aanwezigheid van vertrouwen. Vertrouwen binnen organisaties heeft met 39 procent de meest positieve invloed op het bedrijfsresultaat binnen slimmer werken.