Succesvol ondernemen door vernieuwend leiderschap

______

Enurgey specialiseert zich in het verwezenlijken van de ambities van organisaties. Wij adviseren, trainen en coachen managers en medewerkers in de creatie van een ondernemende en klantgerichte cultuur. Wij helpen de kwaliteit van de management praktijken op topniveau te brengen, met een duidelijke pay off: een hogere omzet en winst per medewerker en een verhoogd innovatievermogen.
Bekijk onderstaande video waarin wij samen met één van onze klanten toelichten wat wij doen en welke concrete resultaten we hiermee bereiken.

uitdaging

______

Organisaties bestaan bij een goede lange termijn visie en innovatie. Want innovatie zorgt ervoor dat organisaties kunnen blijven inspelen op de klantvraag. Zo kan jouw onderneming zich blijven onderscheiden ten opzichte van de concurrentie.

Er worden nieuwe business modellen ingericht en productie- en bedrijfsprocessen slimmer en efficienter gemaakt. Daarvoor wordt flink geïnvesteerd in ‘technologische innovatie’, zoals R&D en in ICT. Maar gaat dit leiden tot de gewenste vernieuwing en groei?

Ondanks al deze investeringen in ‘technologische innovatie’, leidt dit niet per definitie tot gewenste vernieuwing en groei. Vaak wordt de ‘sociale’ component in dit innovatieproces vergeten.

jouw management praktijk

______

Onderzoek toont aan dat er meer nodig is om te komen tot innovatiesucces. Nieuwe verdienmodellen en nieuwe producten en diensten vragen vooral ook om vernieuwend leiderschap. Om flexibele organisatievormen, nieuwe vaardigheden van medewerkers en slimmere manieren van samenwerken. Deze ‘sociale innovatie’ is volgens onderzoek verantwoordelijk voor maar liefst 75% van het innovatiesucces.

Uit de gesprekken met haar relaties komt Enurgey tot de conclusie dat directie en managers in hun management praktijk voor de uitdagingen staan:

“Hoe deze ‘sociale innovatie’ daadwerkelijk succesvol te implementeren?”

  • Hoe formuleren wij een klantgerichte visie en strategie en zorgen voor draagvlak?
  • Hoe implementeren we deze vernieuwing en richten wij een samenhangende organisatie structuur en processen in?
  • Hoe zorgen wij dat medewerkers nieuwe vaardigheden aanleren, pro actief verantwoordelijkheid nemen en beter samenwerken?

enurgey aanpak

______

Wij adviseren, trainen en coachen managers en medewerkers in de creatie van een ondernemende, innovatieve en klantgerichte cultuur. Wij helpen de kwaliteit van de management praktijken op topniveau te brengen, met een duidelijke pay off: een hogere omzet en winst per medewerker, meer initiatief vanuit de organisatie en een verhoogd innovatievermorgen.

De ervaren trainers en consultants van Enurgey hebben allen een achtergrond in operationeel, commercieel of algemeen management.

De interventies van Enurgey zijn succesvol, omdat strategie en structuur (‘de harde kant’) wordt gecombineerd met vaardigheden en gedrag (‘de menskant’).

 

Wij ondersteunen organisaties:

  • In de formulering van een ambitieuze en klantgerichte visie, missie en strategie. Door te zorgen voor draagvlak.
  • In de vertaling van een samenhangende set SMART doelstellingen en structuur in de organisatie.
  • Door medewerkers uit te dagen om verantwoordelijkheid te nemen en ‘mee te gaan ondernemen’
  • Medewerkers en managers te trainen in nieuwe vaardigheden en pro actief, gedrag.
  • Door leidinggevenden te helpen hoe zij een omgeving kunnen creëren waarin talent kan groeien en bloeien.
Lees meer over onze aanpak