Organisaties met een hoge interne verandersnelheid kunnen beter inspelen op externe veranderingen. Dergelijke flexibele organisaties passen adequaat bedrijfsprocessen en producten aan op de veranderende vraag van klanten. Zij reageren direct op technologische ontwikkelingen en acties van concurrenten. Flexibele organisaties zijn 34 procent beter in staat om kennis te herkennen en te vertalen naar positieve bedrijfsresultaten.

Wat maakt organisaties flexibel?

Dit, door de juiste balans tussen efficiency en innovatie. Organisaties dienen enerzijds voldoende efficiënt te zijn om vandaag te overleven en anderzijds voldoende aandacht te besteden aan innovatie opdat ze in de toekomst ook nog bestaan.

Dit stelt echter tegengestelde eisen aan organisaties. Denk hierbij aan tegenstellingen als bestaande versus nieuwe kennis, verbetering versus experimenteren en efficiency versus flexibiliteit.

Hoe u flexibeler kunt organiseren komt uitgebreid aan bod tijdens het exclusieve Enurgey Top Leadership Seminar. Enurgey organiseert samen met Prof. Henk Volberda een seminar voor beleidsmakers over de noodzaak voor u van sociale innovatie.