eerstelijns_managersGroeimogelijkheden genoeg, als de medewerkers echt klantgericht werken, zij kansen bij de klant signaleren, nieuwe technologieën adopteren en toepassen. Maar de dagelijkse praktijk op de werkvloer is weerbarstig. Werkdruk en onvoorziene omstandigheden maken dat veranderingen en innovaties maar moeizaam van de grond komen. Goed eerstelijns management is dé sleutel tot succes.

Leiderschapsprogramma’s essentieel voor eerstelijns management

Leiderschapsprogramma’s worden meestal door het hoger management gevolgd. Maar als er één groep echt moet leren leiding te geven en te managen dan zijn het wel de eerstelijns managers.

Uitvoerders in de bouw of steigerbouw bijvoorbeeld zijn ’s morgens als eerste in de bouwkeet om het werk van de dag zo goed mogelijk in goede banen te leiden. De klant is veeleisend, de complexiteit in de bouw is groter dan ooit en de klus moet bovendien geklaard worden met allerlei onderaannemers en met bouwpersoneel van allerlei nationaliteiten. Tijd, kwaliteit en budget staan onder druk. Weersomstandigheden. leveranciers of onderaannemers kunnen de planning danig in de war sturen, waardoor vervolgwerk komt stil te liggen en er allerlei spanningen ontstaan.

vergadering_bouw

Hoe ga je in een dergelijke turbulente omgeving serieuze aandacht krijgen voor thema’s als veiligheid, LEAN werken, de toepassing van nieuwe, innovatieve technieken en werkwijzen of voor verbeterde klantgerichtheid?

    • Juist de eerstelijns managers, zoals Uitvoerders, Werfleiders, Teamleiders of andere ‘middle managers’ staan dagelijks vol in de wind om hun teams van medewerkers het visitekaartje van het bedrijf te laten zijn. Als eerstelijns manager zit je ‘tussen hamer en aambeeld’: Druk van boven om de opgelegde doelstellingen te realiseren, druk van onderen door de beperking in beschikbare mensen, competenties en middelen.
    • Eerstelijns managers zijn bij uitstek diegenen die de bedrijfsstrategie en de kernwaarden op de weg brengen en de bedrijfsprestaties moeten waarmaken. Ze moeten in staat zijn het goede voorbeeld te geven en situationeel leiderschap te kunnen vormgeven. Zij moeten hun medewerkers positief beïnvloeden en coachen. Zij stimuleren de medewerkers om nieuwe uitdagingen aan te gaan, te leren, mee- te gaan ondernemen en initiatief te nemen. Maar ook zullen ze soms medewerkers moeten kunnen corrigeren en weten hoe ‘nee’ te zeggen tegen ongewenst gedrag. Waar vinden we dergelijke goede managers?
    • Vaak zijn eerstelijns managers doorgegroeide goede medewerkers. Maar het werk goed beheersen is lang niet voldoende om ook goed te kunnen leiding geven. Want eerstelijns managers moeten over excellente communicatieve vaardigheden beschikken en over de juiste houding en gedrag. Hoe kweken organisaties goede eerstelijns managers? ‘Natural talent’ voor leiding geven en leren in de praktijk worden aangevuld door een goed ontwikkel- en begeleidingsprogramma.

 

Veel topmanagers piekeren erover waarom veranderingen in hun bedrijf toch zo moeilijk en stroperig van de grond komen. Geformuleerde ambities worden zo onvoldoende waargemaakt , innovatie komt niet van de grond en groeidoelen worden niet gerealiseerd.

De sleutel tot succes ligt bij goed eerstelijns management, dat er in slaagt de werkvloer mee te krijgen in de bedrijfsambitie.

Hoe beoordeelt u de kwaliteit van uw middle management?
Lees meer over onze aanpak >>