Sprangers_medewerker_bouwplaatsSprangers is een zelfstandige, onafhankelijke, ontwikkelende bouwer die kennis en expertise in het gehele bouwproces toevoegt. Met passie realiseert Sprangers complexe middelgrote en grotere ontwikkel- en bouwopgaves. Met 222 jaar het oudste bouwbedrijf van Nederland. De omzet wordt gerealiseerd in drie sectoren: utiliteitsbouw, woningbouw en logistiek.

 

“Dankzij Enurgey hebben we onze missie en visie omgezet naar een strategisch plan waarmee we onze transitie van aannemer, naar bouwpartner, naar realisatiepartner kunnen gaan verwezenlijken”.
Peter van der Horst, Algemeen directeur

 

Duurzaam en toekomstbestendig bouwen

Het maatschappelijk verantwoord ondernemen van Sprangers Bouwbedrijf richt zich niet alleen op duurzaam en toekomstbestendig bouwen, maar ook op duurzame en toekomstbestendige relaties en een stabiele organisatie. Een stichting als grootste aandeelhouder van de Sprangers bedrijven waarmee de continuïteit van het bedrijf is gewaarborgd en waarvan een gedeelte wordt geschonken aan de Marthe Van Rijswijck Foundation – die zich inzet voor kansarme kinderen over de gehele wereld – is hier ook een mooi voorbeeld van.

 

 

De klantvraag
Sprangers is met haar op continuïteit gerichte beleid, gezond en wel door de crisis gekomen en kon als een van de weinige bouwbedrijven iedereen aan boord houden. De bouwmarkt is inmiddels stevig aangetrokken. De toekomstgerichte missie van Sprangers luidt: ‘we willen ons nadrukkelijk profileren als ‘de meest duurzame ontwikkelende bouwer van Nederland’. Hoe geef je dat vorm? De kernvraag van Sprangers luidde dan ook:

“Hoe zorgen we voor de leiderschapsvaardigheden en het gedrag, om onze nieuwe missie en groeiambities te kunnen realiseren?”

Resultaat
Directie en het Managementteam van Sprangers hebben met hulp van Enurgey het strategisch ondernemingsplan 2019-2022 opgesteld. Dit is de routekaart naar ‘Bouwen voor een duurzame toekomst’. Dit ondernemingsplan wordt nu uitgewerkt door de afdelingen. Meer dan voorheen wordt reeds in een vroegtijdig stadium vanuit bouwvoorbereiding en uitvoering nagedacht hoe de projecten veilig, duurzaam en efficiënt georganiseerd kunnen worden. Alle leidinggevenden zijn getraind op leiderschap en gedrag, om medewerkers uit te dagen zelf initiatief en verantwoordelijkheid te nemen. De borging daarvan is bereikt door persoonlijke coaching op de werkvloer.